Chuyển tiền quốc tế

Đặc điểm nổi bật
Thủ tục chuyển tiền tiền đơn giản, nhanh chóng và bảo mật.
Hạn mức chuyển tiền cao
Đáp ứng đa dạng các nhu cầu chuyển tiền:
- Cho mục đích học tập, chữa bệnh ở nước ngoài.
- Cho mục đích công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài.
- Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài.
- Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài.
- Cho mục đích định cư ở nước ngoài.
- Thu nhập hợp pháp của người nước ngoài , người không cư trú tại Việt Nam.
Đăng ký tư vấn