Gói tài khoản thanh toán

Đặc điểm nổi bật
Miễn phí mở và sử dụng tài khoản, Internet Banking/Mobile Banking và SMS Banking
Miễn phí dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7
Hạn mức rút tiền tại ATM lên tới 10 triệu đồng/lần
Miễn phí phí giao dịch trên Ngân hàng số
Hạn mức giao dịch lên tới 3 tỷ đồng/ngày
Mở tài khoản