Tài khoản thanh toán

Đặc điểm nổi bật
Giao dịch đa kênh: tại quầy, Ngân hàng số (Internet Banking, Mobile Banking) và SMS Banking
Truy vấn số dư, sao kê giao dịch
Thanh toán, chuyển khoản trực tuyến dễ dàng với hạn mức lên tới 3 tỷ đồng/ngày
Rút tiền mặt tại ATM với hạn mức lên tới 10 triệu đồng/lần và thực hiện các giao dịch khác
Mở tài khoản