Dịch vụ chi hộ lương

Đặc điểm nổi bật
Miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng 24/7
Miễn phí chi hộ lương
Miễn phí dịch vụ ngân hàng điện tử
Ưu đãi tín dụng dành cho tài khoản nhận lương
Đăng ký ngay