PVcomBank bổ nhiệm lại kế toán trưởng

Chia sẻ:

Ngày 14/2/2020, Hội đồng quản trị PVcomBank đã có quyết định lại bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng PVcomBank đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Quý khách vui lòng chi tiết xem file đính kèm.

 

(PVcomBank)

PVcomBank thông báo thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam trân...
Chi tiết
Thông báo chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường...
Căn cứ Giấy phép số 279/GP-NHNN ngày 16/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...
Chi tiết