Nhờ thu xuất nhập khẩu

Đặc điểm nổi bật
Được tư vấn nghiệp vụ miễn phí, nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí
Thủ tục đơn giản, thuận tiện
Chi phí cạnh tranh
Được hưởng các chương trình ưu đãi dành cho các doanh nghiệp xuất/nhập khẩu của PVcomBank trong từng thời kỳ
Thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, chính xác
An toàn, bảo mật thông tin
Được hỗ trợ tài chính thông qua các dịch vụ tài trợ nhập khẩu
Đăng ký tư vấn