Chuyển tiền nước ngoài bằng điện

Đặc điểm nổi bật
Thủ tục đơn giản
Phí chuyển tiền cạnh tranh
Đáp ứng cho nhiều mục đích chuyển tiền ra nước ngoài khác nhau của khách hàng: thanh toán tiền hàng nhập khẩu, chi phí dịch vụ, đầu tư nước ngoài
Chuyển tiền nhanh chóng, chính xác
Phục vụ đa dạng các loại ngoại tệ
Đăng ký tư vấn