Tiết kiệm Đại chúng

Đặc điểm nổi bật
Tiết kiệm an toàn và sinh lời với lãi suất hấp dẫn
Thủ tục gửi tiền đơn giản, nhanh chóng
Linh hoạt kỳ hạn gửi và hình thức nhận lãi
Được rút trước hạn toàn bộ số tiền gốc đã gửi
Kênh gửi tiền đa dạng: Tại quầy giao dịch, Internet Banking/Mobile Banking
Công cụ ước lượng lãi suất
Số tiền gửi
Kỳ hạn gửi
Lãi suất
-- / --
Lãi nhận được cuối kỳ hạn (VND)
--
Các thông tin trên chỉ dùng để tham khảo. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết.
Ước lượng lãi suất Đăng ký tư vấn