Tiết kiệm Tích luỹ

Đặc điểm nổi bật
Không giới hạn số lần và số tiền gửi tích lũy trong suốt kỳ hạn gửi
Chủ động gửi tiền tích lũy bằng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến vào bất cứ lúc nào
Tiết kiệm an toàn và sinh lời với lãi suất hấp dẫn hàng ngày
Tự động chuyển tiền hàng tháng từ tài khoản thanh toán sang tài khoản tích lũy
Kênh gửi tiền đa dạng: Tại quầy giao dịch, Internet Banking/Mobile Banking
Công cụ ước lượng lãi suất
Số tiền gửi
Kỳ hạn gửi
Lãi suất
-- / --
Lãi nhận được cuối kỳ hạn (VND)
--
Các thông tin trên chỉ dùng để tham khảo. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết.
Ước lượng lãi suất Đăng ký tư vấn