Tiết kiệm Bảo toàn lãi suất

Đặc điểm nổi bật
Hưởng lãi suất TĂNG nếu PVcomBank điều chỉnh lãi suất TĂNG lên trong kỳ gửi tiền
Không giới hạn số tiền gửi
Lãi suất được BẢO TOÀN và niêm yết trên Thẻ tiết kiệm nếu PVcomBank điều chỉnh lãi suất GIẢM trong kỳ gửi tiền
Dễ dàng tra cứu số dư qua SMS Banking, Internet Banking và Mobile Banking
Đăng ký tư vấn