Tiết kiệm Bảo toàn lãi suất

Đặc điểm nổi bật
Khách hàng được hưởng lãi suất TĂNG nếu PVcomBank điều chỉnh lãi suất TĂNG lên trong kỳ gửi tiền
Không giới hạn số tiền gửi
Khách hàng được BẢO TOÀN lãi suất đã niêm yết trên Thẻ tiết kiệm nếu PVcomBank điều chỉnh lãi suất GIẢM trong kỳ gửi tiền
Dễ dàng tra cứu số dư qua SMS Banking, Internet Banking và Mobile Banking
Công cụ ước lượng lãi suất
Số tiền gửi
Kỳ hạn gửi
Lãi suất
-- / --
Lãi nhận được cuối kỳ hạn (VND)
--
Các thông tin trên chỉ dùng để tham khảo. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết.
Ước lượng lãi suất Đăng ký tư vấn