Những câu hỏi
thường gặp

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ

Tiết kiệm Bảo toàn lãi suất
Phương thức trả lãi như thế nào?

Trả lãi một lần vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày thực tế khách hàng muốn tất toán Thẻ tiết kiệm Bảo Toàn Thịnh Vượng.

Phương thức tính lãi như thế nào?

Lãi suất của Thẻ tiết kiệm Bảo toàn lãi suất (áp dụng theo biểu lãi suất riêng do PVcomBank thông báo trong từng thời kỳ) và sẽ được điều chỉnh hàng tháng (vào ngày tròn tháng kể từ ngày gửi) theo nguyên tắc sau:

  • Nếu lãi suất tại thời điểm điều chỉnh của sản phẩm tương ứng với kỳ hạn gửi của khách hàng cao hơn so với lãi suất sàn, thì lãi suất áp dụng cho khách hàng sẽ được điều chỉnh tăng theo lãi suất đó;
  • Nếu lãi suất tại thời điểm điều chỉnh của sản phẩm tương ứng với kỳ hạn gửi của khách hàng thấp hơn hoặc bằng so với lãi suất sàn, thì lãi suất áp dụng cho khách hàng vẫn được giữ nguyên mức ghi trên sổ.
Tiền gửi bao gồm những loại nào?

Bao gồm: Đồng Việt Nam (VND)

Tiết kiệm Bậc thang
Mức tiền gửi tối thiểu sản phẩm tiền gửi Tiết kiệm bậc thang là?

Mức tiền gửi từ 100.000.000 VND/5.000USD

Tiền gửi bậc thang bao gồm các kỳ hạn nào?

Bao gồm 1, 2, 3, 6, 9, 12,13, 15, 18, 24, 36 tháng

Tiền gửi bao gồm những loại nào?

Bao gồm: Đồng Việt Nam (VND) và Đô la Mỹ (USD)

Tiết kiệm Trung niên
Mức tiền gửi tối thiểu đối với lần gửi tiền đầu tiên của Sản phẩm Tiền gửi Trung niên là bao nhiêu?

Từ 10 triệu đồng

Người gửi tiền gửi kỳ hạn tối thiểu nào để được nhận bảo hiểm khi tham gia Sản phẩm Tiền gửi Trung niên?

13 tháng

Tiền gửi bao gồm những loại nào?

Bao gồm: Đồng Việt Nam (VND)

Tiết kiệm Đại chúng
Mức tiền gửi tối thiểu đối với lần gửi tiền đầu tiên của Sản phẩm Tiền gửi Đại Chúng là bao nhiêu?

1 triệu đồng/100 USD

Khách hàng được rút trước hạn TTK Đại chúng không?

Có, Khách hàng được phép rút trước hạn toàn bộ số tiền gốc trên TTK đã gửi và được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm rút.

Tiền gửi bao gồm những loại nào?

Bao gồm: Đồng Việt Nam (VND) và  Đô la Mỹ (USD)

Tiết kiệm Yêu thương cho con
Lãi suất tiền gửi “Yêu thương cho con” áp dụng như thế nào?

- Mức lãi suất áp dụng cho các kỳ hạn được PVcomBank công bố trong từng thời kỳ.
- Lãi suất áp dụng khi KH nộp thêm tiền như sau (với “T là thời gian thực gửi của khoản tiền”):  

  •  T < 03 tháng: hưởng lãi suất tiền gửi Đại Chúng trả lãi cuối kỳ kỳ hạn 03 tháng tại thời điểm gửi tiền.
  •  03 tháng < T < 06 tháng: hưởng lãi suất tiền gửi Đại Chúng trả lãi cuối kỳ kỳ hạn 05 tháng tại thời điểm gửi tiền.
  •  T ≥ 06 tháng: hưởng lãi suất bằng lãi suất của kỳ hạn trên Thẻ tiết kiệm tại thời điểm gửi tiền.
Số dư đăng ký bảo hiểm tối thiểu bao nhiêu để được nhận bảo hiểm khi tham gia sản phẩm Tiền gửi Yêu thương cho con?

20 triệu đồng

Loại tiền gửi tiết kiệm yêu thương cho con?

Bao gồm: Đồng Việt Nam (VND)

Tiết kiệm Tích luỹ
Lãi suất Tiết kiệm tích lũy áp dụng như thế nào?

Với T là thời gian gửi tính từ ngày gửi đến ngày đáo hạn:

  • T ≥ 6 tháng: Lãi suất của kỳ hạn trên TTK tại thời điểm gửi tiền;
  • 3 < T < 6 tháng: Lãi suất Đại Chúng  kỳ hạn 5 tháng, trả lãi cuối kỳ tại thời điểm gửi tiền;
  • T ≤ 3 tháng: Lãi suất Đại Chúng  kỳ hạn 3 tháng, trả lãi cuối kỳ tại thời điểm gửi tiền
Quy định rút trước hạn sản phẩm Tiết kiệm tích lũy như thế nào?

Khách hàng được rút TTK tích lũy trước hạn nhưng phải rút toàn bộ số tiền gửi trên tài khoản, không được rút một phần. Khách hàng hưởng lãi không kỳ hạn theo quy định của PVcomBank tại thời điểm rút cho toàn bộ thời gian gửi tiền thực tế của từng món tiền gửi kể từ ngày gửi tiền đến ngày tất toán TTK tích lũy.

Loại tiền gửi tiết kiệm Tích lũy bao gồm?

Bao gồm: Đồng Việt Nam (VND)

Tiết kiệm trả lãi trước
Mức tiền gửi tối thiểu quy định là bao nhiêu?

1 triệu đồng

Khách hàng có được rút tiền trước hạn không?

Có, Khách hàng được phép rút trước hạn toàn bộ số tiền gốc trên TTK đã gửi và được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm rút. Khách hàng phải trả lại phần lãi đã nhận.

Loại tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước bao gồm?

Bao gồm: Đồng Việt Nam (VND)