Vay tiêu dùng thế chấp

Đặc điểm nổi bật
Hạn mức lên đến 3 tỷ đồng
Thời gian vay lên tới 120 tháng
Đa dạng tài sản bảo đảm
Linh hoạt phương thức trả nợ
Công cụ ước lượng khoản vay
Bạn cần vay bao nhiêu?
Mức giá trị tài sản thế chấp cần thiết:
Mức giá trị tài sản thế chấp cần thiết:
0
Thời gian vay
Lãi suất 3 tháng đầu  (VND) Ưu đãi
7,5% / năm
Lãi suất các tháng sau (VND)
12,2% / năm
Số tiền phải trả hàng tháng (VND)
0
Số tiền tối đa phải trả hàng tháng (VND)
0
Các thông tin trên chỉ dùng để tham khảo. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết.
Tính khoản vay Đăng ký vay