Vay kinh doanh

Đặc điểm nổi bật
Phê duyệt nhanh trong 24 giờ
Lãi suất hấp dẫn
Cấp nguồn vốn lên tới 10 tỷ đồng
Thủ tục đơn giản
Công cụ ước lượng khoản vay
Bạn cần vay bao nhiêu?
Mức giá trị tài sản thế chấp cần thiết:
Mức giá trị tài sản thế chấp cần thiết:
0
Thời gian vay
Lãi suất 3 tháng đầu  (VND) Ưu đãi
5% / năm
Lãi suất các tháng sau (VND)
7,5% / năm
Số tiền phải trả hàng tháng (VND)
0
Số tiền tối đa phải trả hàng tháng (VND)
0
Các thông tin trên chỉ dùng để tham khảo. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết.
Ước lượng lãi suất Đăng ký vay