Vay mua nhà, xây sửa nhà

Đặc điểm nổi bật
Cho vay tới 85% giá trị
tài sản
Thời gian vay lên tới 20 năm
Linh hoạt hồ sơ chứng minh thu nhập
Phương thức trả nợ linh hoạt
Công cụ ước lượng khoản vay
Bạn cần vay bao nhiêu?
Mức giá trị tài sản thế chấp cần thiết:
Mức giá trị tài sản thế chấp cần thiết:
0
Thời gian vay
Lãi suất 6 tháng đầu  (VND) Ưu đãi
5% / năm
Lãi suất các tháng sau (VND)
12% / năm
Số tiền phải trả hàng tháng (VND)
0
Số tiền tối đa phải trả hàng tháng (VND)
0
Các thông tin trên chỉ dùng để tham khảo. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết.
Tính khoản vay Đăng ký vay