Cấp hạn mức thấu chi

Đặc điểm nổi bật
Không yêu cầu thế chấp tài sản
Hạn mức lên tới 18 lần thu nhập, tối đa 1,5 tỷ đồng
Tính lãi theo số tiền và số ngày sử dụng thực tế
Gốc trả linh hoạt
Công cụ ước lượng khoản vay
Hình thức nhận lương
Thu nhập hàng tháng của bạn?
Bạn cần vay bao nhiêu?
Kỳ hạn vay
Lãi suất
13% / năm
Số tiền phải trả hàng tháng (VND)
0
Số tiền vay tối đa (VND)
252.000.000
Các thông tin trên chỉ dùng để tham khảo. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết.
Tính khoản vay Đăng ký vay