CUỘC SỐNG BÌNH AN

Đặc điểm nổi bật
Quyền lợi tiền mặt
Nhận ngay 30% STBH bằng tiền mặt ở tuổi 65
Quyền lợi bảo vệ
Lên đến 300% STBH và các khoản lãi trong trường hợp tử vong
Quyền lợi sức khỏe
Lên đến 200% STBH cho 72 bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo
Quyền lợi miễn đóng phí
Ngay sau khi quyền lợi bệnh ung thư / bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau lần thứ nhất được chi trả
Điều kiện tham gia
Độ tuổi tham gia:
Từ 15 - 60 tuổi
Thời hạn hợp đồng:
Đến 75 tuổi
Thời hạn đóng phí:

+ Từ 15 - 50 tuổi: 15 năm

+ Từ 51 - 60 tuổi: Bằng 65 trừ tuổi tham gia
Đăng ký tư vấn