ĐẦU TƯ LINH HOẠT

Đặc điểm nổi bật
Quyền lợi đầu tư:
Gia tăng tài sản thông qua 6 Quỹ Đầu Tư chuyên nghiệp với tỷ suất lợi nhuận lên đến 17,84%
Chủ động và linh hoạt về thời gian đóng phí, rút tiền, đầu tư thêm
Quyền lợi bảo vệ: :
Bảo vệ tài chính gia đình với 100% số tiền bảo hiểm và toàn bộ kết quả đầu tư
Điều kiện tham gia
Độ tuổi tham gia:
Từ 30 ngày tuổi - 65 tuổi
Thời hạn đóng phí: :
Linh hoạt đóng phí từ năm hợp đồng thứ 6, tối đa đến 99 tuổi.
Thời hạn hợp đồng: :
Đến 99 tuổi
Đăng ký tư vấn