TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Đặc điểm nổi bật
Quyền lợi bảo vệ:
Lên đến 400% STBH khi tử vong do tai nạn.
Quà tặng khởi nghiệp:
Cơ hội nhận 25% STBH khi con tốt nghiệp
Quyền lợi học vấn:
175% STBH và các khoản lãi.
Điều kiện tham gia
Độ tuổi tham gia:
Từ 18 - 60 tuổi
Thời hạn hợp đồng:
Thời hạn đóng phí + 4 năm
Thời hạn đóng phí:
8 - 18 năm
Đăng ký tư vấn