Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thư mời và Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Chia sẻ:

Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, cụ thể như sau:

  • Thời gian: 08 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2016.
  • Địa điểm: Tầng 9, Trụ sở PVcomBank, Số 22 phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
  • Nội dung Đại hội: theo Chương trình đính kèm.
  • Tài liệu Đại hội: 

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT;

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của PVcomBank;

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của PVcomBank;

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014;

Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập;

Tờ trình bầu bổ sung nhân sự TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2013-2018;

Tờ trình báo cáo thực hiện ủy quyền và trình ủy quyền cho HĐQT; 

Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2015;

Tờ trình Quỹ thù lao 2015, kế hoạch 2016.

  • Quý cổ đông tham dự vui lòng xác nhận với PVcomBank trước 17 giờ 00 ngày 24/6/2016 (theo số fax: 04.39393877, email: phuongntt@pvcombank.com.vn; địa chỉ: VP HĐQT, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam, Số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và mang theo Thư mời này, CMND/Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp ủy quyền tham dự, ngoài các giấy tờ nêu trên, người được ủy quyền mang thêm Giấy Uỷ quyền tham dự (bản chính).

(PVcomBank)

Tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên...

Kính gửi Quý Cổ đông Hội đồng Quản trị PVcomBank xin thông báo kết quả...

Chi tiết

Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng...

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2010; Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;...

Chi tiết