Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Chia sẻ:

Hội đồng Quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13 giờ 00, ngày 24 tháng 4 năm 2021

2. Địa điểm: Khu vực hội thảo - Phòng họp Vân Long, Emeralda  Resort Ninh Bình tại Khu Bảo Tồn Vân Long, Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

3. Quý cổ đông vui lòng tham khảo bộ tài liệu dự thảo trình ĐHĐCĐ như sau:

5. Khi tham dự, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc tổ chức/cá nhân được ủy quyền tham dự vui lòng xuất trình/nộp đầy đủ các giấy tờ sau:

  • Xuất trình Thư mời này; bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân, bản sao Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác đối với cổ đông/bên đại diện cổ đông là tổ chức;
  • Ngoài các giấy tờ nêu trên, bên được ủy quyền tham dự Đại hội phải nộp bản gốc văn bản ủy quyền tham dự, đảm bảo:
    • Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên đầy đủ, có chữ ký của bên ủy quyền và của bên được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung, phạm vi và thời hạn ủy quyền.
    • Trường hợp bên ủy quyền và, hoặc bên được ủy quyền là tổ chức có con dấu thì văn bản ủy quyền phải có dấu của tổ chức (nếu văn bản ủy quyền không do người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký thì phải kèm theo bản sao hợp lệ văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật cho người ký).
    • Trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền là cá nhân và, hoặc là tổ chức không có con dấu vật lý thì văn bản ủy quyền phải được công chứng/chứng thực, trừ trường hợp sử dụng mẫu Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự được gửi kèm theo thư mời này.

6. Quý cổ đông tham dự vui lòng xác nhận với PVcomBank trước 17 giờ 00 ngày 22/4/2021 (theo số fax: 024.39426796/97, email: phuongntt@pvcombank.com.vn; địa chỉ: VP HĐQT, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, Số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

7. Lưu ý: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Quý Cổ đông vui lòng thường xuyên theo dõi trên websie http://www.pvcombank.com.vn để kịp thời cập nhật tình hình tổ chức Đại hội theo chỉ đạo, khuyến cáo của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng kính mời./.

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
Hội đồng Quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam trân...
Chi tiết
Điều lệ tổ chức và hoạt động PVcomBank
Chi tiết file đính kèm. (PVcomBank)
Chi tiết