Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Chia sẻ:

Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, cụ thể như sau:

 1. Thời gian: 08 giờ 00, ngày 30 tháng 4 năm 2018.
 2. Địa điểm: Tầng 9, Trụ sở PVcomBank, Số 22 phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
 3. Nội dung Đại hội: theo Chương trình đính kèm.
 4. Quý cổ đông vui lòng tham khảo bộ tài liệu dự thảo trình ĐHĐCĐ như sau:
  1. 1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018, định hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT
  2. 2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017; Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của PVcomBank
  3. 3. Báo cáo tình hình triển khai Đề án Tái cơ cấu PVcomBank 2016-2020
  4. 4. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
  5. 5. Báo cáo hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát
  6. 6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động PVcomBank phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Dự thảo Điều lệ sửa đổi
  7. 7. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018
  8. 8. Báo cáo kết quả thực hiện nội dung được ủy quyền và trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung công việc giữa 2 phiên họp ĐHĐCĐ
  9. 9. Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2017
  10. 10. Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và trình phê duyệt Quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2018
  11. 11. Tờ trình thông qua số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và  danh sách bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023
 5. Quý cổ đông tham dự vui lòng xác nhận với PVcomBank trước 17 giờ 00 ngày 26/4/2018 (theo số fax: 024.39426769/97, email: phuongntt@pvcombank.com.vn; địa chỉ: VP HĐQT, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam, Số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và mang theo Thư mời này, CMND/Hộ chiếu (bản chính) khi tham dự. Trường hợp ủy quyền tham dự, ngoài các giấy tờ nêu trên, người được ủy quyền mang thêm Giấy Uỷ quyền tham dự (bản chính).

 

(PVcomBank)

Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của PVcomBank

Tên TCPH: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam Tên giao dịch:...

Chi tiết

PVcomBank thông báo thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam trân...

Chi tiết