Thông báo chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của PVcomBank

Chia sẻ:

Căn cứ Giấy phép số 279/GP-NHNN ngày 16/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cấp phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam;

Căn cứ  Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0101057919 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu cho Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam ngày 01/10/2013, thay đổi lần 1 ngày 13/10/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 76/BB-PVB ngày 04/1/2018.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về thời gian chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

  • Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
  • Trụ sở chính: Số 22 Phố Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
  • Điện thoại: 024.39426800-1528 Fax: 024.39426796/97
  • Website: www.pvcombank.com.vn
  • Ngày chốt danh sách: ngày 24/1/2018;
  • Mục đích chốt danh sách cổ đông: để gửi thông báo về việc thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của PVcomBank
  • Ngày gửi thông báo cho cổ đông (dự kiến): từ ngày 26/1/2018 đến ngày 29/1/2018

 Chi tiết thông báo: xin xem file đính kèm

 Phụ lục kèm theo Thông báo:

1. Phụ lục 1 - Đơn đề cử, ứng cử nhân sự

2. Phụ lục 2 - Sơ yếu lý lịch

3. Phụ lục 3 - Công khai lợi ích liên quan

4. Phụ lục 4 - Bảng kê khai người có liên quan

5. Phụ lục 5 - Trích dẫn các văn bản pháp luật có liên quan

(PVcomBank)

Ban hành quy chế quản trị PVcomBank
PVcomBank ban hành quy chế quản trị Ngân hàng, chi tiết Quý khách vui lòng...
Chi tiết
Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm trụ sở của PVcomBank
PVcomBank công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm trụ sở, Quý khách...
Chi tiết