Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ 2020

Chia sẻ:

PVcomBank thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ 2020, chi tiết Quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.

 

(PVcomBank)

Công bố thông tin bầu và bổ nhiệm Lãnh đạo chủ chốt của PVcomBank

Nội dung chi tiết các quyết định, mời xem dưới đây: Miễn nhiệm Tổng giám...

Chi tiết

Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên...

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Căn cứ Luật...

Chi tiết