Thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ 2020

Chia sẻ:

PVcomBank thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ 2020, chi tiết Quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.

 

(PVcomBank)

Thông báo v/v đề cử, ứng cử BKS và chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ PVcomBank...
Để chuẩn bị cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng...
Chi tiết
PVcomBank thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên...
Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Căn cứ Giấy...
Chi tiết