Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

PVcomBank công bố thông tin miễn nhiệm và bầu bổ sung

Chia sẻ:

Căn cứ vào cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 diễn ra vào ngày 30/06/2017, PVComBank  đính kèm:

Công bố thông tin bầu bổ sung (đính kèm)  và miễn nhiệm (đính kèm) TV HĐQT

 

(PVcomBank)

Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

PVcomBank trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã tham gia phiên họp Đại hội...

Chi tiết

PVcomBank công bố thông tin miễn nhiệm và bầu bổ sung

Căn cứ vào cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 diễn ra...

Chi tiết