Nghị quyết về thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên PVcomBank năm 2020

Chia sẻ:

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, ngày 31/3/2020, PVcomBank đã có Nghị quyết Hội đồng Quản trị về thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên PVcomBank năm 2020. Theo đó, PVcomBank sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 chậm nhất ngày 30/6/2020 theo Điều 136, đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Nội dung Công văn PVcomBank gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, kính mời các Quý cổ đông xem  tại đây.

Nội dung Nghị quyết thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên PVcomBank năm 2020, kính mời các Quý cổ đông xem xem tại đây.

 

(PVcomBank)

 

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam trân...
Chi tiết
Báo cáo tình hình quản trị PVcomBank năm 2014
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam trân trọng thông báo đến các Quý cổ...
Chi tiết