Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Chia sẻ:

PVcomBank trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 30/5/2020 và xin gửi Quý cổ đông Biên bản, Nghị quyết họp như sau:

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

2. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

3. Biên bản kiểm phiếu 

(PVcomBank)

Biên bản nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017

Căn cứ vào cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 diễn ra...

Chi tiết

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 – Ngân...

Nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 mời xem tại...

Chi tiết