Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Chia sẻ:

PVcomBank trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã tham gia phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 30/4/2018 và xin gửi Quý cổ đông Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

2. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

(PVcomBank)

Biên bản nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017

Căn cứ vào cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 diễn ra...

Chi tiết

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên PVcomBank năm 2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên PVcomBank năm 2014 đã được tổ chức thành...

Chi tiết