Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 24/09/2021

Chia sẻ:
PVcomBank thông báo:
  • Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Vi Văn Nam, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Bùi Thúy Dung, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng G.Home, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.

(PVcomBank)

Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 23/09/2021
PVcomBank thông báo: Thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Cơ Điện...
Chi tiết
Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 21/09/2021
PVcomBank thông báo: Bán đấu giá tài sản bảo đảm lần 3 của khách hàng...
Chi tiết