Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 21/09/2021

Chia sẻ:
PVcomBank thông báo:
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm lần 3 của khách hàng Liễu Trường Sơn, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Đinh Tiến Tùng, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Đinh Văn Thuấn, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Ngọc Ánh, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Trần Thị Mai, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Xuân Quý, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.

(PVcomBank)

Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 20/09/2021
PVcomBank thông báo: Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Phùng Văn Nam,...
Chi tiết
Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 10/09/2021
PVcomBank thông báo: Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Biện Thị...
Chi tiết