Tài khoản
doanh nghiệp (SME)

Đặc điểm nổi bật
Giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý tiền một cách nhanh chóng, an toàn và chính xác với chi phí thấp nhất
Đồng tiền mở: VND, USD hoặc ngoại tệ khác
An toàn và bảo mật tuyệt đối
Lãi suất: Được hưởng lãi suất không kỳ hạn
Đăng ký tư vấn