Tiết kiệm Yêu thương cho con

Đặc điểm nổi bật
Tiết kiệm dành cho con từ 0 – 15 tuổi
Dạy con bài học tài chính & tiết kiệm
Không giới hạn số lần và số tiền gửi thêm trong suốt kỳ hạn gửi
Nhận miễn phí gói bảo hiểm với quyền lợi lên tới 200%
Thẻ tiết kiệm mang tên bé và thuộc quyền sở hữu của bé
Chủ động gửi tiền bất cứ lúc nào với kênh gửi tiền đa dạng
Công cụ ước lượng lãi suất
Số tiền gửi
Kỳ hạn gửi
Lãi suất
-- / --
Lãi nhận được cuối kỳ hạn (VND)
--
Các thông tin trên chỉ dùng để tham khảo. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết.
Ước lượng lãi suất Đăng ký tư vấn