Tiết kiệm Yêu thương cho con

Đặc điểm nổi bật
Tiết kiệm dành cho con từ 0 – 15 tuổi
Nhận miễn phí gói bảo hiểm với quyền lợi lên tới 200%
Không giới hạn số lần và số tiền gửi thêm trong suốt kỳ hạn gửi
Thẻ tiết kiệm mang tên bé và thuộc quyền sở hữu của bé
Dạy con bài học tài chính & tiết kiệm
Chủ động gửi tiền bất cứ lúc nào với kênh gửi tiền đa dạng
Đăng ký tư vấn