Những câu hỏi
thường gặp

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ

Gói tài khoản thanh toán
Khi đăng ký gói tài khoản thanh toán của PVcomBank, tôi sẽ phải đóng phí duy trì dịch vụ bao nhiêu?

Quý khách sẽ được sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử hoàn toàn miễn phí khi thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện dưới đây:

  • Số dư bình quân trong tài khoản lớn hơn 1.000.000 đồng
  • Phát sinh 3 giao dịch nhận tiền vào tài khoản/tháng có tổng giá trị từ 1.000.000 đồng/giao dịch

Nếu KHÔNG thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện trên, quý khách cần để số dư tài khoản tối thiểu 50.000 đồng và đóng phí duy trì 22.000 đồng/tháng

 

Sau khi thực hiện mở Gói sản phẩm xong, tôi muốn nâng cấp hạn mức giao dịch của tài khoản qua dịch vụ PV Online Banking lên hạn mức cao hơn có được không?

Hoàn toàn có thể. Quý khách vui lòng tới các Chi nhánh/Quầy giao dịch của PVcomBank trên toàn quốc để thực hiện yêu cầu.

Tôi có thể phát hành thêm thẻ ATM cho tài khoản thanh toán này được không?

Hoàn toàn có thể. Quý khách vui lòng tới các Chi nhánh/Quầy giao dịch của PVcomBank trên toàn quốc để thực hiện yêu cầu. Về thủ tục, hồ sơ mở thẻ, Quý khách vui lòng liên hệ hotline để biết chi tiết: 1900 5555 92

Tôi thực hiện mở Gói tài khoản tại PVcomBank bằng hình thức trực tuyến, tuy nhiên hệ thống thông báo hồ sơ thông tin của tôi không hợp lệ, trường hợp này tôi phải xử lý như thế nào?

Quý khách vui lòng tới các Chi nhánh/Quầy giao dịch của PVcomBank trên toàn quốc để được hỗ trợ xác minh, định danh và mở tài khoản thanh toán

Tài khoản thanh toán
Sau khi thực hiện mở Tài khoản thanh toán xong, tôi muốn nâng cấp hạn mức giao dịch của tài khoản qua dịch vụ PV Online Banking lên hạn mức cao hơn có được không?

Hoàn toàn có thể. Quý khách vui lòng tới các Chi nhánh/Quầy giao dịch của PVcomBank trên toàn quốc để thực hiện yêu cầu.

Tôi có thể phát hành thêm thẻ ATM cho tài khoản thanh toán này được không?

Hoàn toàn có thể. Quý khách vui lòng tới các Chi nhánh/Quầy giao dịch của PVcomBank trên toàn quốc để thực hiện yêu cầu. Về thủ tục, hồ sơ mở thẻ, Quý khách vui lòng liên hệ hotline để biết chi tiết: 1900 5555 92

Tôi thực hiện mở Tài khoản tại PVcomBank bằng hình thức trực tuyến, tuy nhiên hệ thống thông báo hồ sơ thông tin của tôi không hợp lệ, trường hợp này tôi được xử lý như thế nào?

Quý khách vui lòng tới các Chi nhánh/Quầy giao dịch của PVcomBank trên toàn quốc để được hỗ trợ xác minh, định danh và mở tài khoản thanh toán.

Khi tôi đăng ký mở tài khoản thanh toán tại PVcomBank, tôi cần phải đóng những khoản phí duy trì nào?

Quý khách sẽ được miễn phí khi số dư bình quân trong tài khoản từ 2.000.000 đồng/tháng .

Nếu KHÔNG thỏa mãn điều kiện trên, tài khoản của Quý khách phải có số dư tối thiểu là 50.000 đồng và mất phí duy trì 11.000 đồng/tháng.