Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 6/10/2021

Chia sẻ:
PVcomBank thông báo:
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm lần 8 của khách hàng Đặng Thị Ngọc Ánh, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm lần 6 của khách hàng Nguyễn Ngọc Anh, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.

(PVcomBank)

Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 11/10/2021
PVcomBank thông báo: Bán đấu giá tài sản bảo đảm lần 4 của Công ty...
Chi tiết
Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 05/10/2021
PVcomBank thông báo: Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Trần Thị Thu...
Chi tiết