Thư tín dụng nội địa

Đặc điểm nổi bật
Doanh nghiệp dễ dàng tận dụng nguồn vốn từ PVcomBank
Mức phí giao dịch trong nhóm ưu đãi nhất thị trường
Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng
Chủ động dòng tiền với cơ chế nhận tiền nhanh chóng
Đảm bảo an toàn cho mọi giao dịch mua bán hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam
Đăng ký tư vấn