Quản lý khoản tiết kiệm

Đặc điểm nổi bật
Chủ động quản lý trên mọi thiết bị
Tra cứu thông minh theo một hoặc nhiều khoản tiết kiệm
Không giới hạn thời gian, không gian
Tự động thông báo khi khoản tiền gửi sắp đáo hạn
Đăng ký tư vấn