Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Trung tâm Thẻ - PVcomBank tuyển dụng

Chia sẻ:

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) trân trọng chào đón các ứng viên có năng lực, có tâm huyết gia nhập và đồng hành cùng chúng tôi.

Đến với PVcomBank, các cán bộ sẽ được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, được đào tạo nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong công việc. Hiện tại, PVcomBank có nhu cầu tuyển dụng các vị trí cụ thể như sau:

1

Chức danh

Chuyên viên Quản lý và vận hành thiết bị thanh toán (ATM,POS, Payment device), TT Thẻ

 

 

 

Nhiệm vụ

* Triển khai và cài đặt hệ thống ATM/POS:

- Xây dựng kế hoạch triển khai, mở rộng thêm mới ATM trên yêu cầu kinh doanh hàngnăm.
- Đầu mối chính trong việc triển khai và điều chuyển ATM trên toàn hệ thống.
- Cấu hình triển khai, cài đặt ATM mới vào hệ thống.
- Xây dựng kế hoạch triển khai, mở rộng thêm mới POS trên yêu cầu kinh doanh hàng năm.
- Đầu mối chính trong việc triển khai và cài đặt POS trên toàn hệ thống.

* Quản trị hệ thống ATM/POS:

- Đảm bảo hoạt động thông suốt ATM 24/7
- Thêm mới/chỉnh sửa/cài đặt màn hình, kịch bản, luồng giao dịch ATM.
- Cập nhật màn hình ATM đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh.
- Cập nhật, thêm đầu BIN, Phí,… của ATM/POS

* Vận hành, khắc phục sự cố và bảo hành/bảo trì thiết bị ATM/POS:

- Quản trị và vận hành hệ thống ATM
- Thông báo sự cố, tiếp nhận sự cố, khắc phục, xử lý sự cố kỹ thuật ATM và giao dịch ATM trên toàn hệ thống.
- Đảm bảo hoạt động thông suốt ATM 24/7
- Thêm mới/chỉnh sửa/cài đặt màn hình, kịch bản, luồng giao dịch ATM.
- Cập nhật màn hình ATM đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh.
- Thực hiện test các giao dịch trên hệ thống ATM.
- Thông báo và hỗ trợ chi nhánh tiếp quỹ ATM.
- Quản trị và vận hành hệ thống POS
- Thông báo/tiếp nhận sự cố, khắc phục, xử lý kỹ thuật POS và giao dịch trên toàn hệ thống.
- Thực hiện test các giao dịch trên hệ thống POS.
- Phối hợp nhà cung cấp bảo trì bảo hành ATM/POS.

* Hỗ trợ và xác nhận log/giao dịch tra soát, khiếu nại

- Cung cấp log/hình ảnh/giao dịch ATM/POS trên toàn hệ thống
- Kiểm tra và xác nhận các giao dịch trên ATM/POS cho các giao dịch tra soát/khiếu nại

* Quản lý và KPSC các thiết bị phần cứng của hệ thống thẻ (HSM/EMBOSSER/NCC/Print PIN/...):

- Duy trì sự hoạt động hệ thống phát hành thẻ phục vụ cho việc phát hành thẻ đúng tiến độ.Quản lý hệ thống máy móc và thiết bị phục vụ cho việc cá thể hóa.
- Bảm đảm các thiết bị phần cứng của hệ thống thẻ chạy ổn định.
- Phối hợp với các đối tác bảo hành/bảo trì thiết bị.

* Đào tạo và hỗ trợ ĐVKD vận hành ATM/POS/…

- Xây dựng kế hoạch đào tạo và thực hiện đào tạo ATM/POS trên toàn hệ thống
- Hỗ trợ các ĐVKD/DVCNT trong việc vận hành thiết bị thanh toán ATM/POS.
- Hỗ trợ ĐVKD phát triển mạng lưới ATM/POS.

Yêu cầu trình độ chuyên môn

 • Yêu cầu về đào tạo:
  Tốt nghiệp Đại học ngành CNTT, Ưu tiên bằng đại học trong lĩnh vực kinh doanh liên quan
  Yêu cầu về Kinh nghiệm:
  • 1 năm kinh nghiệm trở lên
  Yêu cầu về các kỹ năng bổ trợ / kỹ năng mềm để phục vụ công việc
  • Thông thạo kỹ thuật các dòng máy ATM/POS/ KIOSK của các hãng Diebold, NCR, IBM or Wincor, PAX, VeriFone, …
  • Khả năng làm việc nhóm cũng như khả năng làm việc độc lập
  • Am hiểu về ISO message, NDC++, Diebold912, EMV, ATM, POS, NAC, HSM, tích hợp các kênh thanh toán.
  • Có khả năng làm việc bằng tiếng anh

2

Chức danh

Chuyên viên Hỗ trợ vận hành thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ

 

 

Nhiệm vụ

* Quản trị và vận hành hệ thống CMS (Card Managerment system):

Vận hành hệ thống CMS.
Duy trì hệ thống CMS hoạt động ổn định phục vụ công tác phát hành, sao  kê, thu nợ, hạch toán truy vấn thông tin khách hàng, và các tác vụ theo yêu cầu khách hàng.
Hỗ trợ toàn bộ chi nhánh các sự cố phát sinh trong quá trinh khai thác sử dụng  chương  trình.
Khai báo, cấu hình sản phẩm/dịch vụ/phí/lãi/ ... trên hệ thống.
Tạo và gửi nhận file phục vụ cho việc thanh toán sao kê, thanh toán liên ngân hàng và thanh toán với tổ chức thẻ.

* Quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch:

Quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạnh
Cấu hình/khai báo kênh kết nối, thiết bị, giao dịch thẻ……
Triển khai/cập nhật các bản cập nhật hệ thống theo yêu cầu của các tổ chức thanh toán.
Giám sát giai dịch thanh toán và chạy số liệu hàng ngày.
Kiểm soát và hỗ trợ các lỗi liên quan đến hệ thống chuyển mạch.

* Quản trị các kênh kết nối (Visa/MC/Banknet/CBS/3rd party/…):

Duy trì các kết nối hoạt động 24/7 bảo đảm ổn định.
Tạo và gửi nhận file hàng ngày phục vụ cho việc thanh toán/hạch toán sao kê thanh toán liên ngân hàng và thanh toán với tổ chức thẻ quốc tế.

* Hỗ trợ nghiệp vụ thẻ:

Tiếp nhận, gán và xử lý tất các yêu cầu liên quan đến kỹ thuật của các ĐVKD và các bộ phận liên quan trên toàn hệ thống.
Hỗ trợ tất cả các bộ phận liên quan đến nghiệp vụ hệ thống thẻ.

* Vận hành hệ thống ứng dụng thẻ (EOD/In_out file, đối soát, ...):

Vận hành hệ thống ứng dụng thẻ  (EOD/In_out file, đối soát, ...)
Triển khai các phát triển mới, sửa đổi ứng dụng  và test các sản phẩm  trên hệ thống. Tham gia triển khai và tiếp nhận việc vận hành ứng dụng trong các dự án công nghệ liên quan tới Thẻ
Hỗ trợ ĐVKD và các đơn vị liên quán khai thác và sử dụng hệ thống.
Đầu mối khắc phục lỗi và mở rộng tính năng của ứng dụng.

* Quản trị và vận hành hệ thống báo cáo:

Vận hành và cung cấp các dịch vụ liên quan đến số liệu thẻ cho các ĐVKD và các bộ phận liên quan.
Phối hợp với bộ phận phát triển xây dựng, mở rộng các báo cáo quản trị, doanh số, phí, giao dịch, khách hàng, ….

*Quản lý hệ thống key management.
Kiểm soát và bảo đảm hệ thống thẻ tuân thủ các yêu cầu bảo mật của tổ chức thanh toán (PCI DSS, các thông tư của NHNN/Chính phủ, ...):

Thực hiện quản lý và vận hành hệ thống key management.
Đầu mối tiếp nhận các yêu cầu về bảo mật và tuân thủ đối với hệ thống thẻ của tổ chức thanh toán và NHNN
Lên kế hoạch và triển khai các yêu cầu bảo mật và tuân thủ để bảo đảm đáp ứng các yêu cầu.
Kiểm soát việc thực hiện tuân thủ trên toàn hệ thống.

* Xây dựng quy trình/quy định bảo mật và tuân thủ cho hệ thống thẻ

Đầu mối xây dựng các quy trình/quy định về bảo mật và tuân thủ cho hệ thống thẻ.
Hỗ trợ các bộ phận liên quan thực hiện và tuân thủ theo các quy trình/quy định.

* Quản trị người dùng và phân quyền cho hệ thống ứng dụng thẻ:

Đầu mối chính cho việc tạo và phân quyền cho người dùng trên toàn hệ thống.
Chỉnh sửa/mở rộng quyền trên hệ thống phù hợp với từng chức năng/nhiệm vụ của các bộ phận liên quan.

* Xây dựng các giải pháp an ninh, bảo mật thông tin thẻ và thiết bị thanh toán:

Xây dựng/triển khai các giải pháp an ninh, bảo mật thông tin thẻ và thiết bị thanh toán.

* Đào tạo và hỗ trợ ĐVKD sử dụng ứng dụng thẻ:

Đầu mối chính đào tạo/hỗ trợ tất cả các ĐVKD và các bộ phận liên quan sử dụng và khai thác hệ thống/ứng dụng thẻ.

 

Yêu cầu trình độ chuyên môn

Yêu cầu về đào tạo:
• Tốt nghiệp Đại học ngành CNTT, Ưu tiên bằng đại học trong lĩnh vực kinh doanh liên quan
Yêu cầu về Kinh nghiệm:
• 1 năm kinh nghiệm trở lên.
Yêu cầu về các kỹ năng bổ trợ / kỹ năng mềm để phục vụ công việc
• Khả năng làm việc nhóm cũng như khả năng làm việc độc lập
• Biết sử dụng các ngôn ngữ lập trình Java, .net và database Oracle, SQL, MySQL.
• Am hiểu ISO message, EMV, ATM, POS, NAC, HSM và tích hợp kênh thanh toán, có chứng chỉ về VISA, MC.
• Hiểu biết vê hệ thống cá thể hóa thẻ, chuẩn EMV, sản phẩm thẻ, và nghiện vụ ngân hàng
• Kỹ năng phân tích tốt
• Có khả năng làm việc bằng tiếng anh

Địa điểm làm việc: Hội sở PVcomBank – 22 Ngô Quyền – Hà Nội

Hồ sơ ứng tuyển: Theo mẫu Thông tin ứng viên tại đây (Link mẫu hồ sơ ứng viên) hoặc theo mẫu CV của ứng viên.

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/07/2015. Ưu tiên ứng viên gửi sớm.

Địa chỉ nhận Email hồ sơ: Tuyendung@pvcombank.com.vn

Lưu ý: Khi gửi hồ sơ qua Email, đề nghị các ứng viên viết đúng theo định dạng sau:

 • Phần tiêu đề Email (Subject): “Họ và tên – vị trí ứng tuyển – nơi làm việc mong muốn”.
 • Tên của Thông tin ứng viên: “Họ và tên – Vị trí ứng tuyển – Nơi làm việc mong muốn”.

PVcomBank tuyển dụng tại khu vực Tây nam bộ

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP...

Chi tiết

Khối QTNNL - PVcomBank tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP...

Chi tiết