Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Khối QTRR - PVcomBank tuyển dụng

Chia sẻ:

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) trân trọng chào đón các ứng viên có năng lực, có tâm huyết gia nhập và đồng hành cùng chúng tôi.

Đến với PVcomBank, các cán bộ sẽ được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, được đào tạo nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong công việc. Hiện tại, PVcomBank có nhu cầu tuyển dụng vị trí các vị trí sau:

1

Chức danh

Chuyên viên chính sách Rủi ro, Phòng Chính sách rủi ro, Khối QTRR

 

Mục đích

 • Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, khung QTRR, tiêu chuẩn chấp nhận rủi ro của Ngân hàng
 • Tham gia chuẩn bị các điều kiện hướng tới việc tuân thủ Basel II

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ

 • Tham gia xây dựng và đề xuất các chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro tín dụng của Ngân hàng
 • Tham gia xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng.
 • Tham gia xây dựng cấu trúc tổ chức, nguyên tắc vận hành và các qui định về phân cấp phân quyền trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, phê duyệt tín dụng, xử lý rủi ro tín dụng.
 • Tham gia kiểm soát các chính sách định giá TSBĐ của Ngân hàng.
 • Tham gia xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến chính sách nhận và quản lý tài sản đảm bảo của Ngân hang
 • Tham gia thẩm định, đánh giá và đề xuất biện pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng trước và sau khi ban hành.
 • Tham gia thực hiện các báo cáo liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng của PVcomBank theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và của Ban lãnh đạo Ngân hàng.
 • Tham gia thực hiện công tác giúp việc Ủy ban QLRR theo các nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ủy ban QLRR được quy định tại Quy chế làm việc của Ủy ban

 

Yêu cầu

 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm quản trị rủi ro tại một định chế tài chính có uy tín
 • Hiểu và nắm vững các quy định của Pháp luật trong hoạt động ngân hàng.
 • Có kiến thức về các thông lệ quốc tế trong hoạt động quản trị rủi ro
 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành tài chính, ngân hàng, và các ngành kinh tế, luật.
 • Có khả năng viết, tuy duy logic tốt

2

Chức danh

Chuyên viên Chính sách Quản trị rủi ro tín dụng, Phòng Chính sách rủi ro, Khối QTRR.

 

Mục đích

- Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, khung QTRR  tín dụng, tiêu chuẩn chấp nhận rủi ro tín dụng của ngân hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ

 

 

 • Tham gia xây dựng và đề xuất các chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro tín dụng của Ngân hàng
 • Tham gia xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng.
 • Tham gia xây dựng cấu trúc tổ chức, nguyên tắc vận hành và các qui định về phân cấp phân quyền trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, phê duyệt tín dụng, xử lý rủi ro tín dụng.
 • Tham gia kiểm soát các chính sách định giá TSBĐ của Ngân hàng.
 • Tham gia xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến chính sách nhận và quản lý tài sản đảm bảo của Ngân hang
 • Tham gia thẩm định, đánh giá và đề xuất biện pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng trước và sau khi ban hành.
 • Tham gia thực hiện các báo cáo liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng của PVcomBank theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và của Ban lãnh đạo Ngân hàng.
 • Tham gia thực hiện công tác giúp việc Ủy ban QLRR theo các nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ủy ban QLRR được quy định tại Quy chế làm việc của Ủy ban

 

Yêu cầu

 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm quản trị rủi ro tại một định chế tài chính có uy tín
 • Hiểu và nắm vững các quy định của Pháp luật trong hoạt động ngân hàng.
 • Có kiến thức về các thông lệ quốc tế trong hoạt động quản trị rủi ro
 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành tài chính, ngân hàng, và các ngành kinh tế, luật.
 • Có khả năng viết, tuy duy logic tốt

 

 

3

Chức danh

Chuyên gia giám sát kinh doanh vốn, mua bán ngoại tệ, kinh doanh trái phiếu

 

 

 

 

Mô tả

Xây dựng các công cụ QTRRTT tại PVcomBank, bao gồm:

 • Xây dựng/soát xét hệ thống văn bản, chính sách nghiệp vụ và hạn mức giao dịch đối với các nghiệp vụ treasury.
 • Xây dựng hệ thống bảng biểu, báo cáo đảm bảo kiểm soát được các hạn mức theo quy định của Ngân hàng. Tham gia xây dựng đầu bài và triển khai xây dựng hệ thống phần mềm treasury.
 • Giám sát và thực hiện các báo cáo giám sát hoạt động treasury.
 • Tham gia các dự án nâng cao năng lực QTRR thị trường, bao gồm dự án tuân thủ basel 2.

 

Yêu cầu trình độ chuyên môn

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.
 • Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận: mua bán ngoại tệ, kinh doanh trái phiếu, kinh doanh vốn liên ngân hàng, QTRR thị trường.
 • Hiểu và nắm vững các quy định của Pháp luật trong hoạt động Ngân hàng.
 • Có kiến thức về các thông lệ quốc tế trong hoạt động QTRRTT, bao gồm kiến thức về basel 2.
 • Kỹ năng đọc hiểu, nghe nói tiếng Anh tốt
 • Có khả năng viết, tìm kiến thông tin, tài liệu tham khảo, tư duy lôgic tốt.

4

Chức danh

Chuyên gia chính sách QTRR thanh khoản và thị trường

 

 

 

 

Mô tả

 • Xây dựng chính sách về QTRR thanh khoản, thị trường
 • Xây dựng, đề xuất các hạn mức quản lý thanh khoản, rủi ro thị trường trong các hoạt động của Ngân hàng.
 • Nghiên cứu xây dựng và vận hành các mô hình, phương pháp đo lường, đánh giá và giám sát rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường.
 • Giám sát việc thực hiện các chính sách, các hạn mức quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường.
 • Phân tích, đánh giá rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, cảnh báo các rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, đề xuất các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản trong hoạt động của ngân hàng.
 • Thực hiện các báo cáo về rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường của Ngân hàng theo yêu cầu của NHNN, HĐQT, Ban Điều hành và các cơ quan quản lý Nhà nước khác.
 • Đưa các ý kiến về rủi ro thị trường đối với các sản phẩm mới trong lĩnh vực kinh doanh của Ngân hàng.
 • Tham gia các dự án nâng cao năng lực QTRR thị trường, bao gồm dự án tuân thủ basel 2.

 

 

Yêu cầu trình độ chuyên môn

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.
 • Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận: mua bán ngoại tệ, kinh doanh trái phiếu, kinh doanh vốn liên ngân hàng, QTRR thị trường, ALM.
 • Hiểu và nắm vững các quy định của Pháp luật trong hoạt động Ngân hàng.
 • Có kiến thức về các thông lệ quốc tế trong hoạt động QTRRTT, bao gồm kiến thức về basel 2.
 • Kỹ năng đọc hiểu, nghe nói tiếng Anh tốt.
 • Có khả năng viết, tìm kiến thông tin, tài liệu tham khảo, tư duy lôgic tốt.

Địa điểm làm việc: Hội sở PVcomBank – 22 Ngô Quyền – Hà Nội

Hồ sơ ứng tuyển: Theo mẫu Thông tin ứng viên tại đây (Link mẫu hồ sơ ứng viên) hoặc theo mẫu CV của ứng viên.

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 20/08/2014. Ưu tiên ứng viên gửi sớm.

Địa chỉ nhận Email hồ sơ: Tuyendung@pvcombank.com.vn

Lưu ý: Khi gửi hồ sơ qua Email, đề nghị các ứng viên viết đúng theo định dạng sau:

 • Phần tiêu đề Email (Subject): “Họ và tên – vị trí ứng tuyển – nơi làm việc mong muốn”.
 • Tên của Thông tin ứng viên: “Họ và tên – Vị trí ứng tuyển – Nơi làm việc mong muốn”.

 

Khối CNTT - PVcomBank tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP...

Chi tiết

Khối Văn phòng - PVcomBank tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP...

Chi tiết