Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Khối QTNNL - PVcomBank tuyển dụng

Chia sẻ:

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) trân trọng chào đón các ứng viên có năng lực, có tâm huyết gia nhập và đồng hành cùng chúng tôi.

Đến với PVcomBank, các cán bộ sẽ được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, được đào tạo nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong công việc. Hiện tại, Trung tâm đào tạo, Khối QTNNL, PVcomBank có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho 05 vị trí sau:

1

Chức danh

Chuyên viên Tổng hợp phân tích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ

 • Phân tích chất lượng đào tạo:

- Thực hiện phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến từng khoá đào tạo (nội dung, phương pháp, học viên, giảng viên..); từng lĩnh vực đào tạo (kiến thức, kỹ năng); phương pháp đào tạo (trực tiếp; online; huấn luyện, kèm cặp) để đánh giá chất lượng đào tạo và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo.

- Phân tích đánh giá tính tuân thủ của các từng bộ phận trong quy trình triển khai đào tạo.

 • Đánh giá hiệu quả sau đào tạo đối với từng chương trình đào tạo:

- Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả sau đào tạo đối với các khoá học cần đánh giá.

- Đề xuất các biện pháp, công cụ sử dụng để đánh giá hiệu quả tác động sau đào tạo đối với từng chương trình cụ thể.

- Lập báo cáo đánh giá bao gồm các giải pháp cải thiện chất lượng từng khoá học và giải pháp chung mang tính hệ thống tác động đến hoạt động đào tạo.

 • Tổng hợp và báo cáo:

- Thu thập và tổng hợp số liệu liên quan đến công tác đào tạo để phục vụ cho công tác lập và báo cáo kế hoạch định kỳ tháng, quý, năm và các báo cáo phát sinh liên quan đến công tác đào tạo.

- Kiểm soát việc nhập các dữ liệu đào tạo vào phần mềm đào tạo được chính xác để hỗ trợ việc lập kế hoạch và ngân sách của TTĐT&PTNNL.

- Xác nhận, theo dõi, quản lý công nợ và nghĩa vụ của cán bộ liên quan đến cam kết đào tạo.

- Quản lý hồ sơ tài liệu của TTĐT&PTNNL.

- Quản lý thư viện và trang tin truyền thông về hoạt động đào tạo.

 

 

 

Yêu cầu

- Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính ngân hàng, có kiến thức cơ bản về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và các sản phẩm dịch vụ của PVcomBank; có khả năng sư phạm, nắm chắc quy trình đào tạo.

- Bằng cấp Tốt nghiệp Đại học  khối kinh tế hoặc khoa học quản lý.

- Kỹ năng sử dụng tin học, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, kỹ năng đàm phán thương lượng với khách hàng

- Cần cù, tận tuỵ với công việc, chu đáo, trung thực, có đạo đức trong nghề nghiệp; nhiệt tình; năng động, chủ động  và có sức khoẻ tốt

2

Chức danh

Chuyên viên Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo

 

Mục đích

 • Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm cho toàn Ngân hàng.
 • Thiết kế và phát triển các chương trình đào tạo.

Kiểm soát chất chượng chương trình đào tạo.

Thực hiện các nhiệm vụ sau theo sự chỉ đạo và giám sát của lãnh đạo phòng:

Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm cho toàn Ngân hàng:

 • khảo sát nhu cầu đào tạo trên cơ sở khung năng lực và lộ trình đào tạo thông qua phiếu khảo sát hoặc phỏng vấn để tổng hợp và đánh giá nhu cầu đào tạo của toàn ngân hàng, lập dự toán ngân sách, lên kế hoạch đào tạo năm/quý cho toàn ngân hàng.

Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo:

 • Phân tích bản mô tả công việc của đối tượng đào tạo, lộ trình đào tạo của chức danh để xác định các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng cần đạt được.
 • Thống nhất với các Khối về mục tiêu, nội dung, phạm vi đào tạo, mức độ, phương pháp, hình thức đào tạo và đơn vị thực hiện đào tạo (sử dụng GVNB hay đối tác).
 • Phối hợp với các đối tác hoặc GVNB và lãnh đạo Khối để phát triển chương trình, tài liệu đào tạo chi tiết cho khóa học đối với các khóa học trực tiếp.
 • Biên tập chương trình, dựng kịch bản và phối hợp với các đối tác để sản xuất chương trình đối với các khóa học trực tuyến (E-learning).

Kiểm soát, đảm bảo chất lượng khóa học đạt yêu cầu

 • Tổ chức các buổi thử nghiệm để đánh giá chất lượng chương trình mới và tiếp thu ý kiến phản hồi từ các cá nhân liên quan để tiếp tục hoàn thiện chương trình mới hoặc hiệu chỉnh trước khi áp dụng rộng rãi.
 • Truyền tải mục tiêu, yêu cầu, nội dung của khóa học tới giảng viên nội bộ nhằm đảm bảo giảng viên bộ bộ áp dụng và giảng dạy theo tài liệu đào tạo, mục tiêu đào tạo được thiết kế.
 • Tiếp nhận ý kiến phản hồi về chương trình đào tạo từ phòng Dịch vụ & quản lý chất lượng đào tạo để hoàn thiện chương trình nếu thấy phù hợp.

Quản lý đối tác và nguồn lực thực hiện:

 • Đầu mối tiếp nhận, thẩm định nội dung chương trình, năng lực đối tác.
 • Phát triển và quản lý mối quan hệ, hợp tác với các đối tác đào tạo để tăng cường chất lượng đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng/Trung tâm/Khối.

 

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các trường thuộc khối kinh tế hoặc khoa học quản lý.
 • Tối thiểu từ 02  năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo
 • Kinh nghiệm triển khai hoặc thực hiện chức năng phát triển con người
 • Am hiểu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, hiểu biết sâu về chức năng nhiệm vụ, sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.
 • Thành thạo tiếng Anh; thành thạo MS Office đặc biệt LÀ  Power point.

3

Chức danh

Chuyên viên Quản lý hệ thống quản lý hiệu quả công việc – PMS

 

 

Mục đích

 • Phát triển và triển khai hệ thống quản lý kết quả công việc.
 • Tổng hợp báo cáo đánh giá định kỳ.

Nhiệm vụ

Thực hiện các nhiệm vụ sau theo sự chỉ đạo và giám sát của lãnh đạo phòng:

Xây dựng và quản lý vận hành hệ thông PMS

 • Xây dựng và phát triển hệ thống báo cáo/quản lý hiệu quả/kết quả công việc (PMS) trong toàn ngân:
 • Đầu mối cùng với Khối Tài chính xây dựng quy trình đánh giá PMS bao gồm mẫu biểu, phương pháp đánh giá, tần xuất và trách nhiệm đánh giá của từng đơn vị liên quan.
 • Hướng dẫn các đơn vị thực hiện đánh giá.

Thực hiện công tác đánh giá PMS

 • Phối hợp với CNTT phát triển các quy trình và công cụ hỗ trợ triển khai.
 • Phối hợp với các Khối Tài chính, Ban Kiểm toán nội bộ và các Khối thực hiện công tác đánh giá kết quả công việc cho nhân viên theo định kỳ.
 • Tổng hợp báo cáo đánh giá toàn Ngân hàng.

Hỗ trợ và cung cấp dữ liệu cho các bộ phận

 • Phân tích báo cáo kết quả công việc của các cán bộ nhân viên làm cơ  sở tư vấn cho bộ phận quản lý tài năng và Thiết kế & phát triển chương trình đào tạo có giải pháp đào tạo phù hợp.
 • Có các khuyến nghị phù hợp với các bộ phận liên quan thông qua kết quả PMS.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng/Trung tâm/Khối.

 

Yêu cầu trình độ chuyên môn

 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các trường thuộc khối kinh tế hoặc khoa học quản lý. 
 • Ưu tiên tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong QT NNL, đặc biệt trong lĩnh vực đánh giá hiệu quả hoặc quản lý tài năng
 • Kinh nghiệm triển khai hoặc thực hiện chức năng phát triển con người
 • Am hiểu các cách thức tiếp cận trong hoạt động quản lý nhân sự. Am hiểu về mục tiêu chiến lược của NH và vai trò của nhân sự trong việc hỗ trợ các mục tiêu này

4

Chức danh

Chuyên viên Quản lý tài năng

 

 

Mục đích

 • Xây dựng hệ thống khung năng lực và các chương trình phát triển nhân lực.

 

 

Nhiệm vụ

Thực hiện các nhiệm vụ sau theo sự chỉ đạo và giám sát của lãnh đạo phòng:

 • Xây dựng hệ thống khung năng lực của toàn ngân hàng
 • Xây dựng lộ trình nghề nghiệp cho các chức danh.
 • Tích hợp các chương trình đào tạo vào lộ trình phát triển nghề nghiệp.
 • Xây dựng chính sách, chương trình quản lý tài năng trong Ngân hàng.
 • Đầu mối tổ chức thực hiện các dự án, chương trình quản lý tài năng và phát triển đội ngũ kế cận.
 • Thực hiện các chương trình đào tạo dành cho lãnh đạo cấp cao.
 • Thực hiện các chương trình đào tạo tại nước ngoài và thủ tục quyết định đi nước ngoài cho toàn Ngân hàng.
 • Xây dựng văn hóa không ngừng học hỏi với tất cả các cấp bậc của ngân hàng

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng/Trung tâm/Khối.

 

Yêu cầu trình độ chuyên môn

 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các trường thuộc khối kinh tế hoặc khoa học quản lý. 
 • Ưu tiên tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong QT NNL, đặc biệt trong các chương trình ĐT hoặc quản lý tài năng
 • Kinh nghiệm triển khai hoặc thực hiện chức năng phát triển con người
 • Am hiểu các cách thức tiếp cận trong hoạt động quản lý nhân sự. Am hiểu về mục tiêu chiến lược của NH và vai trò của nhân sự trong việc hỗ trợ các mục tiêu này

5

Chức danh

Giảng viên nội bộ.

 

 

Mục đích

 • Thực hiện công tác giảng dạy & hỗ trợ giảng dạy các khóa đào tạo theo sự phân công.
 • Thực hiện các nhiệm vụ quản lý và phát triển đội ngũ GVNB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ

 • Thực hiện giảng dạy và hỗ trợ giảng dạy:
 • Thực hiện giảng dạy các khoá đào tạo theo sự phân công của trưởng phòng và kế hoạch của Trung tâm đào tạo.
 • Thực hiện kiểm soát chương trình giảng dạy để đảm bảo việc giảng dạy được thực hiện đúng hướng dẫn, tiêu chuẩn và yêu cầu của TTĐT.
 • Quản lý và phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ:
 • Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, yêu cầu đối với giảng viên nội bộ, đề xuất các quy định và chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ giảng viên nội bộ trên toàn ngân hàng nhằm khuyến khích, thúc đẩy tăng trưởng số lượng giảng viên nội bộ toàn ngân hàng và trên các lĩnh vực khác nhau của ngân hàng.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chương trình tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên nội bộ nhằm xây dựng được đội ngũ giảng viên nội bộ có trình độ và kỹ năng giảng dạy tốt, đáp ứng yêu cầu đào tạo.
 • Bố trí phân bổ sắp xếp lịch giảng dạy của các giảng viên nội bộ phù hợp với công việc của từng cá nhân và đảm bảo thời lượng giảng dạy hợp lý, tích lũy kinh nghiệm cho từng giảng viên.
 • Theo dõi đánh giá năng lực giảng dạy của từng giảng viên nội bộ để tăng cường hỗ trợ bồi dưỡng hoặc có kế hoạch phát triển chuyên sâu theo từng lĩnh vực.

 

Yêu cầu trình độ chuyên môn

 • Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, hiểu biết về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và các sản phẩm dịch vụ của PVcomBank; có kỹ năng sư phạm.
 • Bằng cấp Tốt nghiệp Đại học khối kinh tế , TCNH. Ưu tiên có chừng chỉ Giảng viên nội bộ do các tổ chức đào tạo có uy tín cấp.
 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn có liên quan hoặc tối thiểu 03 năm làm công tác giảng dạy tại các tổ chức, cơ sở đào tạo có liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng.
 • Tận tuỵ với công việc, chu đáo, trung thực, có đạo đức trong nghề nghiệp; nhiệt tình; năng động, chủ động và có sức khoẻ tốt

Địa điểm làm việc: 11 Cát Linh – Hà Nội

Hồ sơ ứng tuyển: Theo mẫu Thông tin ứng viên tại đây (Link mẫu hồ sơ ứng viên) hoặc theo mẫu CV của ứng viên.

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/07/2015. Ưu tiên ứng viên gửi sớm.

Địa chỉ nhận Email hồ sơ: Tuyendung@pvcombank.com.vn

Lưu ý: Khi gửi hồ sơ qua Email, đề nghị các ứng viên viết đúng theo định dạng sau:

 • Phần tiêu đề Email (Subject): “Họ và tên – vị trí ứng tuyển – nơi làm việc mong muốn”.
 • Tên của Thông tin ứng viên: “Họ và tên – Vị trí ứng tuyển – Nơi làm việc mong muốn”.

Khối QTRR - PVcomBank tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP...

Chi tiết

PVcomBank tuyển dụng chuyên viên Phát triển kinh doanh tại Hà Nội

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP...

Chi tiết