Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ TSBĐ Khách hàng Khâu Thị Lan Hương 

Chia sẻ:

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ngày 21/06/2017 (“Nghị quyết 42”);

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP về Giao dịch đảm bảo ngày 29/12/2006; Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP (“Nghị định 163”);

Căn cứ Hợp đồng cho vay số 159/2016/HĐTD/PVB-TL ngày 19/07/2016 ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – chi nhánh Hà Nội – Phòng giao dịch Từ Liêm (PVcomBank) với bà Khâu Thị Lan Hương và ông Nguyễn Văn Thành (“Hợp Đồng Cho Vay”);

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất công chứng số 2616.2016/HĐTC, quyển số 19 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 19/07/2016 tại Văn phòng Công chứng Gia Khánh ký giữa PVcomBank với bà Khâu Thị Lan Hương và ông Nguyễn Văn Thành (“Hợp Đồng Thế Chấp”);

Khối Quản lý và Tái cấu trúc tài sản tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Khâu Thị Lan Hương và ông Nguyễn Văn Thành có thông tin như sau:

-       Tài sản thu giữ: BĐS tại Thôn Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

-       Thời gian thu giữ: ngày 25/10/2018

-       Địa điểm thu giữ: Tại nơi có tài sản bảo đảm.

Chi tiết tại Thông báo thu giữ đính kèm

 

(PVcomBank)

PVcomBank sẽ có chính sách hỗ trợ người mua nhà Dự án Tokyo Tower

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) thông tin về việc thu giữ tài...

Chi tiết

PVcomBank thông báo về việc mời tham dự họp về Dự án Tokyo Tower

Theo Công văn số 10626/PVB-QL&TCT TS ngày 02/10/2018, PVcomBank sẽ tổ chức buổi làm việc...

Chi tiết