Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Đặng Thị Ngọc Ánh

Chia sẻ:

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;

Căn cứ Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ngày 21/06/2017 (“Nghị quyết 42”);

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP về Giao dịch đảm bảo ngày 29/12/2006; Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP (“Nghị định 163”);

Căn cứ Hợp đồng cho vay số: 70/2017/HĐTD/PVB - CNQN ngày 21/07/2017 ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi Nhánh Quảng Ninh với bà Đặng Thị Ngọc Ánh (“Hợp Đồng Cho Vay”);

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng : 4485.2017/HĐGD Quyển số: 01 được thực hiện tại văn phòng công chứng Quảng Ninh  ngày 21/07/2017 ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi Nhánh Quảng Ninh với  ông Đặng Tiến Bình và bà Nguyễn Thị Nguyệt  (“Hợp Đồng Thế chấp”);

Căn cứ công văn số  8757/PVB-QL&TCTTS  ngày 21/08/2018 của NHTM cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) V/v yêu cầu tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm gửi ông Đặng Tiến Bình và bà Nguyễn Thị Nguyệt và bà Đặng Thị Ngọc Ánh .

PVcomBank thông báo như sau:

  1. Khoản vay của ông/bà có dư nợ tạm tính đến ngày 04/08/2018 như sau:

-               Nợ gốc:              458.247.404 VND

-               Nợ lãi:                  20.836.766 VND

-               Tổng nợ:           479.084.170 VND

(Bằng chữ: Bốn  trăm bẩy mươi chín triệu, không trăm tám mươi tư nghìn, một trăm bẩy mươi đồng)

  1. Do ông/ bà không thực hiện trả nợ và tất toán khoản vay và cũng không tự nguyện bàn giao tài sản nên PVcomBank quyết định thu giữ toàn bộ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

2.1/ Tài sản thu giữ: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

-             Địa chỉ tài sản: Tổ 19, phường Cẩm Thành, thị xã Cẩm Phả (nay là TP Cẩm Phả), tỉnh Quảng Ninh.

-            Diện tích đất: 127,0  m2 ( bằng chữ: Một trăm hai mươi bẩy phẩy không mét vuông)

-            Mục đích sử dụng đất: Đất ở

-            Thời gian sử dụng đất: Giao đất lâu dài

Hồ sơ TSBĐ Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 030832, vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 784 QSDĐ do UBND thị xã Cẩm Phả (nay là thành phố Cẩm Phả), tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 03/01/2004 cấp cho bà Lê Thị Ca. Ngày 08/1/2014, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Cẩm Phả đăng ký sang tên cho ông Đặng Tiến Bình và bà Nguyễn Thị Nguyệt theo hợp đồng chuyển nhượng số 41/HĐCN ngày 12/11/2013.

2.2/ Thời gian thu giữ: sau ngày 26 /09/2018

2.3/ Địa điểm thu giữ: Tại nơi có tài sản.

PVcomBank sẽ đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp, hỗ trợ trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm.

Sau khi thu giữ tài sản bảo đảm, PVcomBank sẽ tiến hành các thủ tục xử lý tài sản theo quy định tại hợp đồng thế chấp và các quy định của pháp luật để thu hồi nợ.

Mọi vấn đề xin liên hệ: Ông Bùi Ngọc An

-         Chuyên viên QLKHCN -  Khối Quản lý và Tái cấu trúc tài sản;

-         Số điện thoại: 0949.818.919;

-         Địa chỉ: số 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chi tiết file đính kèm.

 

(PVcomBank)

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Ánh Nhật

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội nước...

Chi tiết

Thông báo về việc chuyển đổi thuê bao 11 số sang 10 số

PVcomBank trân trọng thông báo: Theo công văn từ Bộ thông tin và truyền thông,...

Chi tiết