Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Bùi Văn Thức

Chia sẻ:

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị Quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về việc Thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (“Nghị Quyết 42”);

Căn cứ Hợp đồng cho vay số 160/2016/HĐTD/PVB-HN ngày 04/07/2016 ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) với ông Bùi Văn Thức (“Hợp đồng cho vay”);

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 160/2016/HĐBĐ/PVB-HN ngày 04/07/2016 ký giữa PVcomBank với ông Bùi Văn Thức (“Hợp đồng thế chấp”);

Khối Quản lý và Tái cấu trúc tài sản tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Bùi Văn Thức có thông tin như sau:

-       Tài sản thu giữ: 01 xe MAZDA CX5-AT 2.5 2WD màu xanh 42M

Số khung: RN2KE5326GC040138

Số máy: PY10237628

Biển kiểm soát: 30E-235.56

Chiếu theo Giấy đăng ký xe ô tô số 220942, cấp ngày 04/07/2016 tại Phòng cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội

-       Thời gian thu giữ: Từ ngày 01/06/2018

-       Địa điểm thu giữ: Tại nơi có tài sản bảo đảm.

(Chi tiết tại Thông báo thu giữ đính kèm)

 

(PVcomBank)

 

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Bùi Thị Toan

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005; Căn cứ...

Chi tiết

Thu giữ TSĐB khách hàng Nông Thị Hòa

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005 Căn cứ...

Chi tiết