Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Bùi Thị Toan

Chia sẻ:

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị Quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về việc Thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (“Nghị Quyết 42”);

Căn cứ các Hợp đồng cho vay số: 160/2015/HĐTD/PVB-TTBHN ngày 07/12/2015 ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam với bà Bùi Thị Toan và ông Nguyễn Văn Thắng (“Hợp đồng cho vay”);

Căn cứ Hợp đồng thế chấp xe ô tô số: 203/2015/HĐBĐ/PVB-TTBHN ký ngày 07/12/2015 giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam với bà Bùi Thị Toan và ông Nguyễn Văn Thắng (“Hợp đồng thế chấp”);

Khối Quản lý và Tái cấu trúc tài sản tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Bùi Thị Toan có thông tin như sau:

-       Tài sản thu giữ: 01 xe ô tô FORD RANGER WILDTRAK màu trắng

+   Biển kiểm soát: 29C-600.53

+   Số khung: MNCUMFF50GW502742

+   Số máy: P5AT2110680

+  Chiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 178906 do Phòng cảnh sát giao thông, công an Hà Nội cấp ngày 02/12/2015 cho bà Bùi Thị Toan      

-       Thời gian thu giữ: Từ ngày 01/06/2018

-       Địa điểm thu giữ: Tại nơi có tài sản bảo đảm.

Chi tiết tại Thông báo thu giữ đính kèm

 

(PVcomBank)

Thu giữ TSĐB khách hàng Nông Thị Hòa

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005 Căn cứ...

Chi tiết

Thu giữ TSĐB khách hàng Ngô Đình Khanh

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005 Căn cứ...

Chi tiết