Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ tài sản của  khách hàng Trần Thành Giang

Chia sẻ:

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ngày 21/06/2017 (“Nghị quyết 42”);

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP về Giao dịch đảm bảo ngày 29/12/2006; Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP (“Nghị định 163”);

Căn cứ Hợp đồng cho vay số : 2110/2016/HĐTD/PVB-BTX  ngày 21/10/2016 và Hợp đồng hạn mức thấu chi số : 1404/2016/HĐHMTC/CBCNV-BTX ngày 11/10/2016   ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – CNHN – PGD Bùi Thị Xuân với Ông Trần Thành Giang (“Hợp Đồng Cho Vay”);

Căn cứ Hợp đồng thế chấp xe ô tô số: 2110/2016/HĐTD/PVB-BTX  ngày 21/10/2016  ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – CNHN – PGD Bùi Thị Xuân với Ông Trần Thành Giang (“Hợp Đồng Thế Chấp”);

Khối Quản lý và Tái cấu trúc Tài sản tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Trần Thành Giang có thông tin như sau:

-           Loại xe: Ô tô bán tải                                      - Số khung: MNTCC4D23Z001667

-          Số máy: YD25675102T                                 - Biển số: 89C – 121.77

-          Nhãn hiệu: Nissan                                         - Số loại: NP300 NAVARA VL

-          Chiếu theo Giấy đăng ký xe ô tô số 010667, cấp ngày 23/08/2016 tại Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Hưng Yên.

-          Thời gian thu giữ: Sau ngày  11/12/2018

-          Địa điểm thu giữ: Tại nơi có tài sản bảo đảm.

 

(PVcomBank)

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Trần Thị Phượng

PVcomBank thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Trần...

Chi tiết

Thông tin tài sản khách hàng Nguyễn Văn Luông đang bán đấu giá qua Thi...

PVcomBank thông báo thông tin tài sản khách hàng Nguyễn Văn Luông đang bán đấu...

Chi tiết