Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ Tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần đầu tư APEC (nay là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển MeKong)

Chia sẻ:

-        Căn cứ Bộ luật dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 24/11/2015;

-        Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Nghị quyết 42);

-        Căn cứ Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn số 0606/2013/HĐTD-DN.HCM3 ngày 05/7/2013 được ký kết giữa Bên cho vay là Ngân hàng TMCP Phương Tây – Chi nhánh Hồ Chí Minh (nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)) và Bên vay là Công ty Cổ phần đầu tư APEC (nay là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển MeKong);

-        Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 0102/2013/HĐTD-DN.HCM.102 ngày 06/02/2013 được ký kết giữa Bên cho vay là Ngân hàng TMCP Phương Tây – Chi nhánh Hồ Chí Minh (nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)) và Bên vay là Công ty Cổ phần đầu tư APEC (nay là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển MeKong) (sau đây gọi là Hợp đồng Tín dụng);

-        Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 0606.01/2013/HĐTC-DN.HCM3 ngày 08/7/2013 được ký kết giữa Bên nhận thế chấp là Ngân hàng TMCP Phương Tây – Chi nhánh Hồ Chí Minh (nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)), bên thế chấp là bà Nguyễn Thị Kim Chi/ông Trần Đình Huấn và Bên vay là Công ty Cổ phần đầu tư APEC (nay là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển MeKong);

-        Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 0606.02/2013/HĐTC-DN.HCM3 ngày 08/7/2013 được ký kết giữa Bên nhận thế chấp là Ngân hàng TMCP Phương Tây – Chi nhánh Hồ Chí Minh (nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)), bên thế chấp là bà Phạm Thị Ninh/ông Trần Đình Khánh và Bên vay là Công ty Cổ phần đầu tư APEC (nay là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển MeKong);

-        Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 0102/2013/HĐTC-DN.HCM.102 ngày 09/04/2013 được ký kết giữa Bên nhận thế chấp là Ngân hàng TMCP Phương Tây – Chi nhánh Hồ Chí Minh (nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)), bên thế chấp là Công ty TNHH XD SX TM Tài Nguyên và Bên vay là Công ty Cổ phần đầu tư APEC (nay là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển MeKong);

-        Căn cứ Quyết định thu giữ số 4875/QĐ-PVB ngày 25/5/2018 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam,

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản chi tiết theo Công văn số 10436, Công văn số 10437 và Công văn số 10438 đính kèm.

 

(PVcomBank)

 

 

Thu giữ Tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ đối với Khách...

- Căn cứ Nghị Quyết 42/2017/QH ngày 21/6/2017 của Quốc Hội về thí điểm xử...

Chi tiết

Bất ngờ tài năng của thí sinh “Mr & Ms PVcomBank 2018”

Trong khuôn khổ Vòng Chung kết cuộc thi “MR & MS PVCOMBANK 2018”, chiều 25/9/2018,...

Chi tiết