Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 04/05/2021

Chia sẻ:

PVcomBank thông báo:

  • Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của khách hàng Trần Thị Linh và Nguyễn Đức Mạnh, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của công ty Quang Thắng, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.

(PVcomBank)

Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 27/04/2021
PVcomBank thông báo: Thu hồi tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Hữu Nhân,...
Chi tiết
Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 26/04/2021
PVcomBank thông báo: Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Quốc...
Chi tiết