Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Phong Anh

Chia sẻ:

Căn cứ:

  • Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
  • Căn cứ tình hình xử lý khoản vay của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Phong Anh

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản (chi tiết theo Thông báo số 10427 đính kèm)

(PVcomBank)