Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ TSĐB khách hàng Nông Thị Hòa

Chia sẻ:

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005

Căn cứ Nghị Quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về việc Thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (“Nghị Quyết 42”);

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) thông báo dư nợ khách hàng Nông Thị Hòa chi tiết đính kèm.

 

(PVcomBank)

Thu giữ TSĐB khách hàng Ngô Đình Khanh

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005 Căn cứ...

Chi tiết

Thu giữ TSĐB khách hàng Nguyễn Đoàn Thế Lâm

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005 Căn cứ...

Chi tiết