Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ TSĐB khách hàng Nguyễn Đoàn Thế Lâm

Chia sẻ:

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005

Căn cứ Nghị Quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về việc Thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (“Nghị Quyết 42”);

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) thông báo dư nợ khách hàng Nguyễn Đoàn Thế Lâm chi tiết đính kèm.

 

(PVcomBank)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá TSBĐ

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ các quy...

Chi tiết

Thông báo thanh lý tài sản tại PVcomBank

Hình thức thanh lý: Trọn gói Danh mục & Hiện trạng tài sản: Là các...

Chi tiết