Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo người đã mua nhà tại dự án Tokyo Tower

Chia sẻ:

Từ ngày 09/11/2018 đến ngày 28/11/2018, PVcomBank đã chủ động liên hệ đến những người đã mua nhà tại dự án Tokyo Tower để mời tham dự các buổi làm việc từ ngày 13/11/2018 đến hết ngày 28/11/2018. Tại buổi làm việc, đại diện Ngân hàng đã thông báo đến người mua nhà các nội dung sau:

  • Nội dung bảo lãnh, cơ sở để thực hiện bảo lãnh, quyền hạn và trách nhiệm của Ngân hàng tại Thư bảo lãnh mà Ngân hàng đã phát hành.
  • Thông báo về 02 sự lựa chọn dành cho người đã mua nhà, đó là (i) thu hồi lại số tiền đã mua nhà hoặc (ii) đồng ý để PVcomBank đại diện cho người đã mua nhà xin ý kiến hướng dẫn và chấp thuận của các cơ quan ban ngành có liên quan, thực hiện lựa chọn chủ đầu tư mới hoàn thiện dự án cho người đã mua nhà được nhận nhà.
  • Chính sách hỗ trợ của Ngân hàng dành cho những người vay vốn mua nhà tại dự án và các nội dung khách hàng vay mua nhà phải thực hiện để được hưởng chính sách hỗ trợ.

Sau các buổi làm việc, giữa Ngân hàng và nhiều người đã mua nhà đã nhận được sự thống nhất cao và nhiều người mua nhà đã có được sự lựa chọn cho chính mình. Nhiều người mua nhà có lựa chọn thu hồi lại số tiền mua nhà đã chuyển các hồ sơ photo như ngân hàng hướng dẫn về ngân hàng để ngân hàng hỗ trợ kiểm tra.

Tiếp theo các thông báo của Ngân hàng trước đây, đối với việc hỗ trợ người mua nhà chuyển nhượng căn hộ và thu hồi lại tiền, PVcomBank xin thông báo như sau:

  • Ngân hàng thực hiện tiếp nhận thông tin và hồ sơ của người mua nhà muốn thu hồi lại tiền đến hết ngày 30/11/2018.
  • Sau thời gian kể trên, PVcomBank sẽ dừng thực hiện đối với vấn đề này. Ngân hàng sẽ không giải quyết đối với các trường hợp phát sinh hoặc chưa cung cấp đủ hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng căn hộ.

Để đảm bảo quyền lợi của người mua nhà, PVcomBank đề nghị người mua nhà nhanh chóng liên hệ với Ngân hàng và hoàn tất các thủ tục có liên quan. Sau thời gian nêu trên, Ngân hàng sẽ chủ động thực hiện việc triển khai dự án để giải quyết quyền lợi của những người đã mua nhà và của Ngân hàng trên cơ sở pháp luật.

Mọi thông tin cần hỗ trợ đề nghị liên hệ với Ngân hàng theo số:

  • Trần Hùng Phi : 0964598889
  • Trần Công Tùng : 0982938080

(PVcomBank)

PVcomBank thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô

Tài sản đấu giá: Xe ô tô Xe ô tô con chiếu theo Giấy chứng...

Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội...

Chi tiết