Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Chia sẻ:

PVcomBank thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Ánh Tuyết và khách hàng Nguyễn Văn Cương, thông tin chi tiết mời xem tại đây.

 

(PVcomBank)

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn...

PVcomBank thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn...

Chi tiết

PVcomBank thông báo xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ

Bất động sản: 01 Mô tả tài sản: Bất động sản: Thửa đất số 535;...

Chi tiết